VIDEO

DOKUMENTAR

REKLAMEFILM

MUSIKKVIDEO

EFFEKTER

KREATIVITET

 

 

"Vi kan produsere

din neste film

 med høy kvalitet

til "low budget"

pris."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For tiden er vår hovedfokus på dokumentarfilmen "Kristiansand -en   reise i postkort"

Se video om  Filmreflex nederst på denne siden.

 

 

 

 

 

 

 

Ny dokumentar:

"Kristiansand - en historisk reise i postkort"

 

De første postkortene oppstod i Østerrike i 1869. Ordningen kom til Norge allerede i 1871. Postkortene hadde opprinnelig ferdig påtrykt verditegn eller porto og ble kalt «Correspondance-Kort». Senere innførte Postverket betegnelsen «brevkort», og fra 1962 «postkort». Slike postkort koster i dag det samme som A-post og kan sendes mellom steder i Norge.

På begynnelsen av 1900-tallet, i en tid før det fantes moderne bildemedier som TV, film og internett, var postkort svært populære. Sammen med aviser og tidsskrifter var postkort en viktig kilde til spredning av blant annet aktuelle nyhets- og kjendisbilder. I dag er gamle post- og prospektkort ettertraktede, kulturhistoriske samlerobjekter.

Postkort fra Bryggebakken med Ernst hotell og Børsparken.

 

Motiver fra mang en merkelig eller begivenhetsrik hendelse kommer gjerne til uttrykk på gamle postkort. Det kan være en ulykke, en brann eller et jubileum ol. Det være seg begivenheter med nasjonal interesse, eller det kan være en lokal hendelse som bare et mindre bygdesamfunn minnes etterpå.

Gamle postkort kan slik sett spille en viktig rolle som dokumentasjon.

 

I dag har ikke postkort den samme betydning som for hundre år siden. Postkortets glanstid var ved begynnelsen av 1900-tallet og frem til 1920-1930 tallet. 
Mengden av postkort rundt 1900 var på ca. 3,5 millioner i Norge, men steg til hele 12,7 millioner. Toppen ble nådd i 1910 med ca. 17 millioner. Disse utrolige mengder meddelelser skulle jo formidles, og postverket styrket bemanningen tilsvarende.

I Kristiania var det syv daglige postombæringer. Lokalpost ble da som regel levert samme dag. 
 
Postkortene fra tiden rundt århundrekiftet er meget vakre kort. De dyreste kunstferdig utført i farger. Etterhvert ble baksiden to-delt slik vi kjenner det i dag.
 

 

 

Postkort fra Markensgade.

Filmreflex har fått eksklusive rettigheter på over 4000 gamle postkort. Av disse har vi plukket ut et variert utvalg av spennende kort som danner grunnlaget for vår film "Kristiansand - en historisk reise i postkort". Filmen skal produseres på DVD for salg og har en planlagt spilletid på ca. 1 time. Vi håper på samme gode mottakelse som vår film om "Hestmanden" som fikk 5 på terningen i Fevennen.

 

Postkort fra torvet.

Postkort fra Dronningensgade.

 

Her er en filmsnutt som viser glimt av noen av våre produksjoner.

Hjem ] Nyheter ] Video ] Kontakt ]